Základné údaje

Profilová fotografia
vedecký pracovník
Mgr. Tomáš Mikuš, PhD.
geochémia spinelov; petrológia magmatických hornín; mineralógia rudných výskytov
T:     048/ 321 3324
ORCID:   ORCID