Základné údaje

Profilová fotografia
vedecký pracovník
RNDr. Ladislav Brimich, CSc.
gravimetria; geodynamika; interpretácia mikroseizmických meraní; paleoseizmický výskum
T:     02/ 5941 0605
ORCID:   ORCID