Základné údaje

Profilová fotografia
vedecká pracovníčka
Mgr. Jana Dérerová, PhD.
gravimetria; tektonika; reológia; stavba litosféry; 2D a 3D modelovanie
T:     02/ 5941 0604
ORCID:   ORCID