Základné údaje

Profilová fotografia
vedecký pracovník
doc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc.
paleontológia morských makroskopických bezstavovcov; karbonátové fácie; karbonátová sekvenčná stratigrafia; paleoceánografia a paleoklíma; mezozoická biostratigrafia; fácie a paleogeografia
T:     02/ 3229 3206