Základné údaje

Profilová fotografia
vedecký pracovník
Mgr. Vladimír Šimo, PhD.
paleontológia; fosílne stopy spodného triasu, spodnej jury a kriedy a fosílne stopy turbiditov; analýzy spoločenstiev fosílnych stôp, zisťovanie tvaru fosílnych stôp pomocou počítačovej röntgenovej tomografie a sériových rezov
T:     02/ 3229 3214
ORCID:   ORCID