Základné údaje

Profilová fotografia
vedecký pracovník, vedúci Oddelenia gravimetrie a geodynamiky
RNDr. Peter Vajda, PhD.
gravimetria; obrátené úlohy; geodynamka; paleomagnetizmus
T:     02/ 5941 0603
ORCID:   ORCID