Základné údaje

Profilová fotografia
vedecký pracovník, vedúci Oddelenia paleobiológie a evolúcie organizmov, predseda vedeckej rady
Mgr. Adam Tomašových, DrSc.
biogeografia, makroekológia a ekológia spoločenstiev s morskými bezstavovcami; evolučná ekológia
T:     0905 852 145
ORCID:   ORCID