Základné údaje

Profilová fotografia
vedecký pracovník
Mgr. Pavol Zahorec, PhD.
gravimetria (metodika, meranie, spracovanie, interpretácia, aplikácie)
T:     048/ 321 3319
F:    048/ 412 4182
ORCID:   ORCID