Životopis

Profilová fotografia
vedecký pracovník
Mgr. Pavol Zahorec, PhD.
Narodený: 29.7.1975 v Brezne

1993–1998 Mgr., Katedra aplikovanej a environmentálnej geofyziky, PriF UK, Bratislava (gravimetria)

1998–2008 Samostatný geofyzik, Geocomplex, a.s., Bratislava

2009–2014 PhD., Katedra aplikovanej a environmentálnej geofyziky, PriF UK, Bratislava (gravimetria)

2008–2016 Vedecký pracovník, GfO ÚVZ SAV, Banská Bystrica, Oddelenie gravimetrie a geodynamiky. Riešiteľ APVV a Vega projektov, člen EAGE