Základné údaje

Profilová fotografia
vedecký pracovník, vedúci pracoviska Hurbanovo
Mgr. Fridrich Valach, PhD.
slnečno-zemská fyzika; merania geomagnetického poľa
T:     035/ 760 2211
ORCID:   ORCID