Základné údaje

Profilová fotografia
odborný pracovník
RNDr. Dušan Bilčík
geotermika; FEM modelovanie prenosu tepla
T:     02/ 5941 0602
ORCID:   ORCID