Základné údaje

Profilová fotografia
vedecký pracovník, vedúci Oddelenia seizmológie
Mgr. Kristián Csicsay, PhD.
T:     02/ 5941 0611
ORCID:   ORCID