Životopis

Profilová fotografia
vedecký pracovník, vedúci Oddelenia seizmológie
Mgr. Kristián Csicsay, PhD.
Životopis nie je vložený.