Zoznam článkov

798
CVTI: Veda na dosah s Jaroslavom Lexom

Jaroslav Lexa si v posledný večer tohtoročného Týždňa vedy a techniky prevzal Cenu za vedu a techniku v kategórii Celoživotné zásluhy za geologické štúdium vulkanických terénov, vulkanológiu a paleovulkanickú rekonštrukciu, geotechniku, ložiskovú geológiu a genézu vulkanogénnych ložísk nerastných surovín. V rozhovore pre portál Veda na dosah popri dojmoch z ocenenia rozpráva aj o životnej ceste a skúsenostiach, ktoré za dlhé roky…

»
1024
Deň geodiverzity v Banskobystrickom geoparku

Pri príležitosti vyhlásenia Medzinárodného dňa geodiverzity na 41. generálnej konferencii UNESCO v roku 2021, zorganizovala Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ústavom vied o zemi Slovenskej akadémie vied, Banskobystrickým geoparkom a Centrom geoinformatiky a digitálnych technológií pri Katedre geografie a geológie FPV UMB 6. októbra 2022 „Deň geodiverzity v Banskobystrickom geoparku“. Podujatie bolo uskutočnené na pracovisku ÚVZ SAV…

»
1024
Významné slovenské fosílie na poštových známkach

Masív Devínskej Kobyly v južnej časti Malých Karpát patrí medzi najvýznamnejšie paleontologické lokality nielen na Slovensku, ale aj v Európe a v niektorých ohľadoch aj na svete. Významné je hlavne obdobie mladších treťohôr, báden a sarmat, pred približne 13,5 – 10 miliónmi rokov. V mladších treťohorách (miocén) bola Devínska Kobyla súšou s polostrovným až ostrovným ekosystémom. Na základe zistených fosílnych spoločenstiev možno…

»