Zoznam článkov

772
Národný geologický komitét Slovenskej republiky prvýkrát odovzdával Cenu Jána Pettka

Oceňovanie ľudí sa spravidla riadi dvomi spôsobmi – a) buď pri príležitosti výročia osobnosti, alebo organizácie, ktorá ocenenie odovzdáva, b) za mimoriadny prínos (±hrdinský skutok) v spoločenskej, kultúrnej, alebo vedeckej oblasti. Kritéria na udelenie ocenenia bývajú veľmi rôznorodé (objektívne aj subjektívne), no nie zriedka na ocenenie stačí aj „dožitie“, čo neraz vyvolalo diskusiu o význame…

»
1024
35. svetový geologický kongres v Kapskom meste a voľba nového výkonného výboru IUGS

V dňoch 29. 08. 2016 až 04. 09. 2016 sa v Kapskom meste (Juhoafrická republika), konal 35. svetový geologický kongres. Podujatie bolo zorganizované v CTICC – Kongresovom centre v Kapskom Meste, ktoré ponúklo dobre vybavené priestory pre takúto široko koncipovanú konferenciu. Kongres sa konal na pozadí mimoriadne zložitých ekonomických podmienok. Napriek tomu sa ho zúčastnilo…

»
1024
Pracovné konferencie projektov UNESCO IGCP 609 a 632

V severovýchodnej Číne sa v mesiaci septembri 2015 konali dve na seba nadväzujúce medzinárodné konferencie, ktoré predstavovali špičkové fórum pre prezentáciu výsledkov svetovej geovedy v programoch 609 a 632 medzinárodnej geovednej korelácie IGCP UNESCO. Stalo sa skutočnosťou, že táto krajina stále viac preberá iniciatívu pri organizovaní vedeckých stretnutí, konferencií a spolupráce v rámci medzinárodných korelačných geovedeckých programov UNESCO, IUGS, IGC…

»