Zoznam článkov

1024
Stratigrafické rozlíšenie fosílneho záznamu

Stratigrafické sukcesie v sedimentárnych vrtoch sú jedinečnými historickými archívmi minulých ekologických a klimatických eventov. Časové rozlíšenie takýchto záznamov z morských prostredí je ale často príliš hrubé (jedna vrstva časovo spriemeruje niekoľko storočí až tisícročí) a neúplné, keďže rýchlosti sedimentácie v takýchto prostrediach sú zvyčajne veľmi pomalé. V článku publikovanom v Proceedings of the Royal Society…

»
683
Významné ocenenia od Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra pre vedeckých pracovníkov Geologického odboru ÚVZ SAV v rokoch 2015–2019

Stalo sa už tradíciou, že v novembrových dňoch sa v priestoroch Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave, slávnostne udeľujú ocenenia. Ceny Dionýza Štúra a medaily ŠGÚDŠ udeľuje laureátom generálny riaditeľ ŠGÚDŠ na návrh vedeckej rady. Laureáti sú oceňovaní za významný prínos vo vedeckom poznaní v oblasti geológie a za významný prínos za rozvoj ŠGÚDŠ….

»
1024
Zemetrasenie v Záhrebe bolo pocítené aj na Slovensku

V nedeľu 22. marca 2020 o 6:24 hod. SEČ zasiahlo územie Chorvátska zemetrasenie, ktoré spôsobilo škody na viacerých budovách a pamiatkach. Epicentrum zemetrasenia sa nachádzalo cca 7 km severovýchodne od Záhrebu. Magnitúdo zemetrasenia, stanovené v Európskom seizmologickom centre CSEM-EMSC na základe údajov zo seizmických staníc (vrátane slovenských), má hodnotu Mw=5,4. Po tomto zemetrasení nasledoval podobne silný otras o 7:01 SEČ,…

»
1024
Kurz analytických metód pre študentov z Poľska

V dňoch 3. až 7. februára 2020 sme usporiadali v priestoroch Centra vzdelávania SAV v Banskej Bystrici, už po štvrtý krát, kurz „Analytical Methods in Geology“ pre študentov z AGH University of Science and Technology v Krakove. V priebehu týždňa sa študenti oboznámili s vybratými metódami geologického výskumu ako röntgenová fluorescenčná spektrometria (XRF), izotopová geochémia, terénne paleolimnologické metódy, röntgenová mikrotomografia (CT),…

»
1024
Víťazstvo Lucie Žatkovej v súťaži prezentácií posterov na konferencii Geochémia 2019

Doktorandka nášho ústavu, Mgr. Lucia Žatková, získala cenu Stanislava Gazdu za najlepší poster mladých vedeckých pracovníkov na konferencii GEOCHÉMIA 2019, ktorá sa konala v Častej – Papierničke v dňoch 3.-4. 12. 2019. Poster s názvom „Fosílne biomarkery v sedimentoch tatranských plies odrážajú zmeny bioty v holocéne“, v stanovenom krátkom čase stručne, ale zrozumiteľne, odprezentovala. Lucii srdečne blahoželáme! Foto: T. Lánczos

»
918
Základy vied o Zemi a vesmíre sú už vyše 150 rokov v Hurbanove

Z pohľadu prírodných vied drží Hurbanovo niekoľko slovenských, európskych, ba aj svetových naj. Je najstarším slovenským vedeckým pracoviskom s pravidelnými vedeckými pozorovaniami. Založil ho uhorský šľachtic, vynikajúci odborník a všestranný vzdelanec, Dr. Mikuláš Thege Konkoly (1842–1916). Veľký nadšenec prírodných vied, najmä astronómie a geofyziky bol aj konštruktérom pozorovacích prístrojov, členom mnohých medzinárodných akadémií, v rokoch 1890–1911 riaditeľ…

»
1024
Cena dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej za rok 2019 pre Adama Tomašových

16. decembra 2019 sa v Prezentačnom centre AMOS Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského (PriF UK) v Bratislave uskutočnil 4. ročník slávnostného odovzdávania  Ceny dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej. Z nominácií, ktoré boli poslané do súťaže sa päť dostalo do finále. Štyroch nominovaných ocenila komisia čestným uznaním. Cenu dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej za rok 2019 získal dr. Adam Tomašových z Ústavu vied…

»