Projekty

vedecká pracovníčka
Ing., RNDr. Iveta Smetanová, PhD.

Medzinárodné

Ukončené
 • -
  Program: International Visegrad Fund (IVF)
  Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2012

Národné

Aktuálne
 • Radón v podzemnom prostredí - sezónne korekčné faktory
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2024 – 31. 12. 2027
 • Integrovaná geofyzikálna a geologická detekcia priebehu vikartovského zlomu a muránskej zlomovej línie a charakteristika ich parametrov v kombinácii s morfotektonickou a štruktúrnou analýzou a datovaním výplní zlomov (Hornádska kotlina, Levočské vrchy)
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2026
 • Atlas tektonických dislokácií zemskej kôry na území Slovenska
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2022 – 30. 6. 2026
 • Výskum vplyvu geologických aspektov na odhad sezónnych korekčných faktorov radónu pre pobytové priestory
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2025
 • Objemová aktivita radónu vo vybraných sprístupnených jaskyniach na Slovensku
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024
Ukončené
 • Radón v jaskynných a banských priestoroch – portugalská a slovenská prípadová štúdia
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2022
 • Multidisciplinárny výskum geofyzikálno-štruktúrnych parametrov a environmentálneho vplyvu zlomov Západných Karpát
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2017 – 30. 6. 2021
 • Časové a priestorové variácie objemovej aktivity radónu a koncentrácie CO2 v prírodnom prostredí.
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020
 • Štatistická analýza dlhodobých časových radov kontinuálne meranej objemovej aktivity radónu na Slovensku
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017
 • Časové a priestorové variácie objemovej aktivity radónu v jaskynnom ovzduší
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014