Základné údaje

Profilová fotografia
vedecká pracovníčka
Ing., RNDr. Iveta Smetanová, PhD.
environmentálna rádioaktivita; radón vo vodách; radón v pobytových priestoroch; radón v prírodnom prostredí
T:     02/ 5941 0616
ORCID:   ORCID