Projekty

vedecký pracovník, vedecký tajomník
Mgr. Miloš Revallo, PhD.

Medzinárodné

Aktuálne
 • Referenčné experimenty a modelovanie zliatinových systémov s prúdením a tuhnutím
  Program: Mobility
  Doba trvania: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2024

Národné

Aktuálne
 • Monitoring geomagnetického poľa a štúdium extrémnych geomagnetických porúch v stredných šírkach
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2026
Ukončené
 • Premenlivosť geomagnetického poľa v rôznych časových škálach z pohľadu fyzikálnych príčin
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2023
 • Geomagnetické pole na Slovensku v okolí epochy 2018.5
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
 • Konvektívna dynamika fázovej premeny v jadre Zeme
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2018
 • Prejavy slnečnej aktivity v časovo-priestorových zmenách geomagnetického poľa
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 10. 2013 – 30. 9. 2017
 • Tranzientné a sekulárne zmeny geomagnetického poľa na území Slovenska
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2016
 • Modelovanie procesov v okolozemskom kozmickom prostredí a predpovedné modely pre kozmické počasie
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013
 • Modelovanie slnečno-zemských procesov a ich významnosť pre kozmické počasie
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2010