Základné údaje

Profilová fotografia
vedecký pracovník, vedecký tajomník
Mgr. Miloš Revallo, PhD.
kozmická geofyzika; geofyzikálna dynamika kvapalín
T:     02/ 5941 0612