Publikácie

postdoktorand (Podporný fond Štefana Schwarza, SAV)
Ing. Veronika Lukasová, PhD.

Publikácie za rok 2024

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.
Zvoľte si rok pre výpis publikácií

Publikácie

  • ONDERKA, Milan** - LUKASOVÁ, Veronika - VARŠOVÁ, Svetlana - MIKULOVÁ, Katarína - PECHO, J. - ŠANDLÁKOVÁ, Dominika. Vyhodnotenie zmien hodnôt návrhových intenzít dažďov simulovaných regionálnymi klimatickými modelmi (EURO-CORDEX) na úrovni krajov, okresov a katastrálnych území obci Slovenska. In Počasie-podnebie-voda-pôda-ovzdušie a ich interakcie v 3. tisícročí : zborník abstraktov 1. ročníka Posterového dňa Slovenskej meteorologickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská meteorologická spoločnosť, občianske združenie, 2024, p. 22. ISBN 978-80-973051-1-6. Typ: AFH