Životopis

Profilová fotografia
postdoktorand (Podporný fond Štefana Schwarza, SAV)
Ing. Veronika Lukasová, PhD.
Životopis nie je vložený.