Základné údaje

Profilová fotografia
postdoktorand (Podporný fond Štefana Schwarza, SAV)
Ing. Veronika Lukasová, PhD.
bioklimatológia; rastlinná fenológia; klimatická zmena; fyziológia rastlín; diaľkový prieskum Zeme; znečistenie ovzdušia
T:     052/ 787 9146
ORCID:   ORCID