Publikácie

vedecký pracovník
prof. RNDr. Miroslav Bielik, DrSc.

Publikácie za rok 2024

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.
Zvoľte si rok pre výpis publikácií

Publikácie

  • PLAŠIENKA, Dušan** - BIELIK, Miroslav. The Kolárovo gravity and magnetic anomaly body in a subcrop of the Danube Basin: A new geological interpretation. In Geologica Carpathica, 2024, vol. 75, no. 1, p. 49-59. (2023: 1 - IF, Q4 - JCR, 0.42 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1335-0552. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/GeolCarp.2024.03 Typ: ADDA