Základné údaje

Profilová fotografia
vedecký pracovník
prof. RNDr. Miroslav Bielik, DrSc.
gravimetria; tektonika; reológia; stavba litosféry
T:     02/ 5941 0604