Základné údaje

Profilová fotografia
vedecký pracovník
Mgr. Rastislav Milovský, PhD.
izotopový výskum paleoklímy kvartéru, detekcia a datovanie permafrostu pomocou geochémie jaskynných archívov; výskum fluíd v tektonických procesoch – mechanizmy presunu tenkých príkrovov; izotopový výskum prírodných uhľovodíkov
T:     048/ 321 3316
ORCID:   ORCID