Základné údaje

Profilová fotografia
emeritný vedecký pracovník
RNDr. Jozef Vozár, DrSc.
regionálna geológia a geologické mapy; paleozoické sekvencie, osobitne vulkanity; tektonika a hlbinná stavba; interpretácia geofyziky; geotermálne zdroje
T:     02/ 3229 3203