Základné údaje

Profilová fotografia
vedecký pracovník, riaditeľ Geologického odboru
Dr. Radovan Kyška-Pipík, PhD.
lastúrničky (Ostracoda); evolúcia a biodiverzita lastúrničiek v mladšom terciéri a kvartéri; morfometria a systematika; evolúcia Panónskeho jazera
T:     048/ 321 3314
ORCID:   ORCID