Životopis

Profilová fotografia
vedecký pracovník, riaditeľ Geologického odboru
Dr. Radovan Kyška-Pipík, PhD.