Základné údaje

Profilová fotografia
vedecký pracovník
RNDr. Adrián Biroň, CSc.
kryštalochémia a genéza ílových minerálov; chloritizácia smektitu; diagenéza; veľmi nízka metamorfóza; bazénová analýza
T:     048/ 321 3318
ORCID:   ORCID