Základné údaje

Profilová fotografia
vedecký pracovník, zástupca generálneho riaditeľa, šéfredaktor časopisu Geologica Carpathica
RNDr. Igor Broska, DrSc.
geochémia a mineralógia; petrológia a petrogenéza granitov; akcesorické minerály magmatických hornín - ich distribúcia a stabilita; paragenézy ťažkých minerálov v sedimentoch
T:     02/ 3229 3204
ORCID:   ORCID