Životopis

Profilová fotografia
vedecký pracovník, zástupca generálneho riaditeľa, šéfredaktor časopisu Geologica Carpathica
RNDr. Igor Broska, DrSc.
Životopis nie je vložený.