Základné údaje

Profilová fotografia
vedecký pracovník
RNDr. Igor Petrík, DrSc.
petrogenéza granitoidných hornín Západných Karpát, pseudotachylyty, metamorfné horniny; minerály granitoidov v geologickej histórii horniny; monazit v (ultra)vysokotlakových podmienkach
T:     02/ 3229 3208
ORCID:   ORCID