Základné údaje

Profilová fotografia
vedecký pracovník, zástupca riaditeľa Geologického odboru
Mgr. Dušan Starek, PhD.
sedimentárna petrológia; faciálna analýza; dynamická sedimentológia; sekvenčná stratigrafia
T:     02/ 3229 3219
ORCID:   ORCID