Životopis

Profilová fotografia
vedecký pracovník, zástupca riaditeľa Geologického odboru
Mgr. Dušan Starek, PhD.
Rok narodenia : 1974

Vzdelanie:

1997 – 2000 : postgraduate study – Geological Institute, Slovak Academy of Sciences, Bratislava; admitted title „PhD.“ (international classification – ISCED 6),

1992 – 1997 : university studies – Faculty of Natural Sciences, Comenius University, Bratislava – Slovak Republic; admitted title „Mgr.“ ( international classification – ISCED 5)

1988 – 1992 : secondary school education, Gymnasium M. Hatallu , Trstená, Slovak Republic

Vybrané vedecké výsledky / PDF