Základné údaje

Profilová fotografia
vedecká pracovníčka
Mgr. Jaroslava Pánisová, PhD.
gravimetria pre archeologické, geotechnické a geologické aplikácie; 3D modelovanie potenciálových polí; spracovanie, interpretácia a 3D vizualizácia dát; blízka fotogrametria: 3D rekonštrukcia budov
T:     02/ 5941 0603
ORCID:   ORCID