Životopis

Profilová fotografia
vedecká pracovníčka
Mgr. Jaroslava Pánisová, PhD.
Vzdelanie:

2008-2013: PhD. štúdium Aplikovanej geofyziky na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
1999-2004: Mgr. štúdium Geofyziky na Fakulte Matematiky, Fyziky a Informatiky Univerzity Komenského v Bratislave

Odborné školenia:

2015 – školiaci kurz “Aerial Photographs & 3D Landscape Modelling” (ArchaeoLandscapes Europe), Poznaň, Poľsko

2012 – terénny kurz “An Introduction to Multi-Method Archaeological Site Survey: Surface Collection and Remote Sensing” (ArchaeoLandscapes Europe), Slane, Írsko

2009 – medzinárodný kurz archeo-geofyziky (European Union Intensive Programme), Nitra Slovensko: Najmodernejšie geofyzikálne výskumné metódy aplikované na archeologických lokalitách

2007 – medzinárodná letná škola “Alpine Gravity Field Course”, Merano, Taliansko