Základné údaje

Profilová fotografia
vedecký pracovník
RNDr. Jaroslav Lexa, CSc.
geologické mapovanie vulkanických terénov; vulkanológia a paleovulkanická rekonštrukcia; geochémia a petrológia vulkanických hornín; geotektonika; ložisková geológia a genéza vulkanogénnych ložísk nerastných surovín
T:     02/ 3229 3217
ORCID:   ORCID