Základné údaje

Profilová fotografia
vedecká pracovníčka
RNDr. Magdaléna Váczyová, PhD.
merania geomagnetického poľa
T:     035/ 760 2211
F:    035/ 760 2494