Projekty

vedecká pracovníčka
RNDr. Magdaléna Váczyová, PhD.

Medzinárodné

Ukončené
 • Geofyzikálne príhody a ich bioindikácia pomocou mikroorganizmov
  Program: Medziakademická dohoda (MAD)
  Doba trvania: 1. 4. 2020 – 31. 3. 2022
 • Medzinárodná sieť magnetických observatórií v reálnom čase
  Program: Iné
  Doba trvania: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021
 • Nízkofrekvenčné kolísanie geomagnetického poľa a jeho biologické reakcie v prípade charakteristík vody, luminiscenčných baktérií a kvasnicových granúl.
  Program: Medziakademická dohoda (MAD)
  Doba trvania: 6. 4. 2017 – 31. 12. 2019
 • Medzinárodná sieť magnetických observatórií v reálnom čase
  Program: Multilaterálne - iné
  Doba trvania: 6. 9. 1998 – 31. 12. 2015
 • Zvláštnosti funkčnej odozvy biologických objektov spôsobené fluktuáciami atmosférického tlaku a nízkofrekvenčného geomagnetického poľa
  Program: Medziakademická dohoda (MAD)
  Doba trvania: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2010

Národné

Aktuálne
 • Monitoring geomagnetického poľa a štúdium extrémnych geomagnetických porúch v stredných šírkach
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2026
Ukončené
 • Premenlivosť geomagnetického poľa v rôznych časových škálach z pohľadu fyzikálnych príčin
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2023
 • Geomagnetické pole na Slovensku v okolí epochy 2018.5
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
 • Prejavy slnečnej aktivity v časovo-priestorových zmenách geomagnetického poľa
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 10. 2013 – 30. 9. 2017
 • Tranzientné a sekulárne zmeny geomagnetického poľa na území Slovenska
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2016
 • Dlhodobé registrácie variácií geomagnetického poľa na Geomagnetickom observatóriu v Hurbanove
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2010