Základné údaje

Profilová fotografia
vedecký pracovník
Mgr. Marek Vďačný, PhD.
geochémia siliciklastických sedimentov; petrografia sedimentárnych hornín; ťažké minerály klastických sedimentov
T:     02/ 3229 3204
ORCID:   ORCID