Životopis

Profilová fotografia
vedecký pracovník
Mgr. Marek Vďačný, PhD.
Kurzy a výskumné pobyty:

Účasť na krátkom kurze v sedimentárnej provenienčnej analýze 18. – 22. septembra 2017 v Centre geovied na Univerzite Georga Augusta v Göttingene