Zoznam článkov

1024
Doc. Mgr. Jozef Kristek, PhD. úspešne obhájil doktorskú dizertačnú prácu

Zložitá doba už vyše roka nepraje štandardnej vedeckej práci, priamym medzinárodným kontaktom, stretnutiam. Napriek tomu naši vedeckí pracovníci dosahujú výsledky, ktoré sú potvrdením ich dlhoročnej cieľavedomej a úspešnej osobnej angažovanosti vo vedeckom bádaní. V decembri 2020 sme online sledovali obhajobu „veľkého“ doktorátu geologického kolegu Mgr. Adama Tomášových, DrSc. 25. mája 2021 sa k nemu pripojil  geofyzik –…

»
Najvýznamnejšie výsledky vedeckého výskumu Ústavu vied o Zemi SAV publikované v roku 2020

Každoročne, pri zostavovaní ročnej správy ústavu, sú v rámci publikácií, na ktorých sa podieľali pracovníci Ústavu vied o Zemi SAV, vedeckou radou ústavu vybrané po tri najvýznamnejšie výsledky vedeckého výskumu publikované v príslušnom roku. Týka sa to publikácií v troch kategóriách: 1. Základný výskum, 2. Aplikovaný výskum, 3. Medzinárodná spolupráca. Podľa zaužívaných kritérií sa posudzujú vedecké práce publikované v angličtine,…

»