Projekty

vedecký pracovník; riaditeľ Geofyzikálneho odboru; vedúci Oddelenia fyziky atmosféry
RNDr. Pavol Nejedlík, CSc.

Medzinárodné

Aktuálne
 • FAIR sieť mikrometeorologických meraní, Akcia CA20108
  Program: COST
  Doba trvania: 14. 10. 2021 – 13. 10. 2025
Ukončené
 • Geofyzikálne príhody a ich bioindikácia pomocou mikroorganizmov
  Program: Medziakademická dohoda (MAD)
  Doba trvania: 1. 4. 2020 – 31. 3. 2022
 • Európska sieť pre harmonizovaný monitoring snehu pre klimatické scenáre, hydrológiu a numerické predpovede počasia
  Program: COST
  Doba trvania: 10. 11. 2014 – 9. 11. 2018
 • Hodnotenie spotreby vody a virtuálneho obchodu s vodou v európskom poľnohospodárstve počas klimatickej zmeny
  Program: COST
  Doba trvania: 18. 4. 2012 – 17. 4. 2016

Národné

Aktuálne
 • Odozva borovice horskej – kosodreviny na stresové faktory v horských oblastiach Západných Karpát
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024
Ukončené
 • Komplexná analýza vplyvu rastúcej teploty vzduchu na extremalitu zrážok na Slovensku
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2023
 • Vývoj systému pre hodnotenie hrozby bleskových povodní a na podporu tvorby návrhov modro-zelenej infraštruktúry
  Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
  Doba trvania: 15. 10. 2022 – 30. 11. 2023
 • Mezo- a mikro-meteorologický priskumvýskytu hydrometeorov v prízemnej vrstve troposféry na základe pasívneho vyhodnocovania zmien elektromagnetického žiarenia z antropogénnych zdrojov.
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020
 • Atmosférické procesy a troposférický ozón v horskom prostredí
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2017