Základné údaje

Profilová fotografia
vedecký pracovník; riaditeľ Geofyzikálneho odboru; vedúci Oddelenia fyziky atmosféry
RNDr. Pavol Nejedlík, CSc.
T:     02/ 5941 0600
ORCID:   ORCID