Životopis

Profilová fotografia
vedecký pracovník; riaditeľ Geofyzikálneho odboru; vedúci Oddelenia fyziky atmosféry
RNDr. Pavol Nejedlík, CSc.
Životopis nie je vložený.