Publikácie

vedecký pracovník; riaditeľ Geofyzikálneho odboru; vedúci Oddelenia fyziky atmosféry
RNDr. Pavol Nejedlík, CSc.

Publikácie za rok 2024

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.
Zvoľte si rok pre výpis publikácií
Nie sú uvedené žiadne publikácie.