Publikácie

vedecký pracovník, vedúci Oddelenia litosféry a geodynamických procesov
RNDr. Marian Janák, DrSc.

Publikácie za rok 2024

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.
Zvoľte si rok pre výpis publikácií

Publikácie

  • BROSKA, Igor - JANÁK, Marian - KURYLO, Sergiy - KUBIŠ, Michal - PUŠKELOVÁ, Ľubica - MARASZEWSKA, Maria. Varísky granitový magmatizmus v Západných Karpatoch: geochémia, mineralógia a geodynamické príčiny. In Geochémia 2024 : Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. Editor Ľubomír Jurkovič, Jozef Kordík, Claudia Čičáková ; editor Ľubomír Jurkovič, Jozef Kordík, Claudia Čičáková. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2024, s. 15-17. ISBN 978-80-8174-075-6. Dostupné na internete: https://www.geology.sk/wp-content/uploads/documents/foto/GCH_zborniky/2024_GCH_zbornik_w.pdf (APVV-22-0092 : Paleokarpatogran - Petrogenetické modely Paleozoických granitických hornín v Západných Karpatoch a ich korelácia. Vedecká konferencia Geochémia 2024) Typ: AFD