Základné údaje

Profilová fotografia
vedecký pracovník, vedúci Oddelenia litosféry a geodynamických procesov
RNDr. Marian Janák, DrSc.
petrológia metamorfovaných hornín; ultravysokotlaková metamorfóza v kolíznych orogénnych zónach: Alpy (Pohorje), škandinávske kaledonidy, Rodopy; termodynamické modelovanie, geotermobarometria; geochronologické datovanie a tektonická interpretácia metamo
T:     02/ 3229 3213
ORCID:   ORCID