Publikácie

vedecký pracovník, vedúci Oddelenia surovinových zdrojov a geologických materiálov
doc. RNDr. Vratislav Hurai, DrSc.

Publikácie za rok 2024

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.
Zvoľte si rok pre výpis publikácií
Nie sú uvedené žiadne publikácie.